WWW.GOBO.NO

   

Vi er alene om ha agentur i Norge for Beacon AB.

og er medlem av Beacon Internasjonale Gobo Gruppe, som er en sammenslutning av gobo produsenter i en rekke land.

Trykk p logoen nedenfor for videre informasjon.