WWW.GOBO.NO


Send oss din bestilling pr. e-post:

  • Husk:
  • 1.    GLASS_, STÅL_ ELLER FARGEGOBO
  • 2.    STØRRELSE
  • 3.    OM DEN SKAL VÆRE SPEILVENDT
  • 4.    EVT. HOLDER TIL GLASS
  • 5.    NÅR DU VIL/MÅ HA GOBOEN LEVERT
  • 6.    SEND MED ORIGINALEN

ADRESSE OG TELEFON:
DEKOREK ANS
Bydalsveien 12

1604 FREDRIKSTAD

 TLF: 222 333 25

Mob: 4131 6200  Mob: 4130 6200