WWW.GOBO.NO


Beacon Digigobo ™ inneholder et spektakulært utvalg av animerte bilder som kan bli brukt sammen med goboer eller som erstatning for goboer som scenebakgrunn. De er fullt kompatible med de fleste systemer som Catalyst (HighEnd), RADlite, Eureka (Martin) eller annen Quick Time ® basert software, i en DMX kontroll eller spilt fra en computer til et video projection system.
 

Digigobo Serie 1 (pdf fil)

Digigobo Serie 2(pdf fil)

Digigobo Serie 3 (pdf fil)

Digigobo Serie 4 (pdf fil)