WWW.GOBO.NO

Dekorek har vært registrert som et personlig foretak siden 1987, vi registrete oss som et ANS i 2004.  Org.nr. 971032405. Dekorek ANS har som hovedmål å være den mest kvalifiserte og ledende leverandør av goboer i Norge

ADRESSE OG TELEFON:

DEKOREK ANS
BYDALSVEIEN 12
1604 FREDRIKSTAD

Tlf:  222 333 25

DNBank 7026 05 43480


Mob: Ove: 4130 6200 
Mob:Wenche: 4131 6200