WWW.GOBO.NO


N
ødvendige opplysninger ved bestilling

Størrelse på selve goboen
og størrelse på motivet. Se ill.

Motiv/ originalkrav
Tilvirking av materiell for gobos er samme måte som skilt og trykk-saker. Prisene gis under forutsetning av at det blir levert eller e-postet vektororiginal med filnavn: .eps .ai eller .cdr  Vi kan også bruke strek-tegning, trykksak (evt. kan vi skanne og lage original mot grafisk tillegg). Vi jobber på PC, men åpner lett filer fra Mac.